top of page
  • Writer's pictureJán Šašak

Ponuka seminárov v rámci predmetu Aplikovaná geoinformatika

Updated: Mar 16, 2022
Pozývame Vás na sériu odborných seminárov, ktoré sme aj tento semester pripravili v rámci predmetu Aplikovaná geoinformatika. Tento rok sme sa zamerali na našich absolventov.

Predbežný program prednášok:

02.03.2022 Peter Bandura, Skytoll, a. s. (online)

09.03.2022 Ján Molnár, NDS, a.s. (online)

16.03.2022 Barbora Savruková a Paulína Vranová, Geodeting, s.r.o. (prezenčne)

23.03.2022 Nikola Kušniráková, Správa CHKO Východné Karpaty

13.4.2022 Veronika Zibrinyiová a Zuzana Kožárová z UNIPOC vám poskytnú užitočné informácie v oblasti kariérneho poradenstva

V rámci tohto predmetu ešte pripravujeme návštevu spojenú s odbornou prednáškou na Geodetickom a kartografickom ústave, pracovisko Prešov.

Semináre sú určené pre všetkých študentov nášho odboru, ktorí o to prejavia záujem. Niektoré prednášky budú online, niektoré budú prezenčnou formou. Názvy seminárov s ich stručnou anotáciou, čas a forma konania budú zverejnené priebežne.


Prednášky sa uskutočnia prezenčne v počítačovej učebni C02 (budova Park Angelinum) alebo online v MS Teams o 12:35.163 views

Recent Posts

bottom of page