• Mgr. Jozef Bogľarský

9. Medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 2021

V dňoch 20. - 22. 10. 2021 sa uskutočnilo 9. Medzinárodné geografické kolokvium v Danišovciach organizované Ústavom geografie PF UPJŠ s podporou Slovenskej geografickej spoločnosti a PF UPJŠ. Správu z kolokvia si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci odkaz.


24 views