top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Študentská vedecká konferencia 2022

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2022 vyhlasujeme fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2021/2022 v odboroch: Biológia, Environmentálna ekológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika.

Fakultné kolo sa uskutoční formou študentskej vedeckej konferencie (ŠVK 2022) v STREDU, 27. apríla 2022. ​

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

​06. 04. 2022 Vyhlásenie sekcií Študentskej vedeckej konferencie 2022

do 20. 04. 2022, 08:00 h

  • elektronická registrácia účastníka ŠVK cez https://lms.upjs.sk, kurz SVK2022

  • odovzdanie abstraktu pripravovaného príspevku do príslušnej sekcie ŠVK

​​do 25.04.2022, 08:00 h

  • odovzdanie súťažných prác v elektronickej verzii (pdf súbor) do príslušnej sekcie ŠVK

27.04.2022

08:00 h

  • otvorenie ŠVK v posluchárni SA1A1, Park Angelinum 9

  • otvorenie ŠVK v aule prof. Prasličku, RBA05, Šrobárova 2

08:30 h - 13:00 h

  • prezentácia súťažných prác v jednotlivých sekciách

17:00 h ​

  • vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien, aula prof. Prasličku, RBA05

17:30 h

  • ŠTRK – študentská recesistická konferencia, aula prof. Prasličku, RBA05

Detailnejšie informácie pre ročník 2022 nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty, pozornosť je treba obzvlášť venovať Harmonogramu ŠVK.


89 views

Recent Posts

bottom of page