top of page
  • Writer's pictureMgr. Jozef Bogľarský

Študentská vedecká konferencia 2022

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2022 vyhlasujeme fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2021/2022 v odboroch: Biológia, Environmentálna ekológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika.

Fakultné kolo sa uskutoční formou študentskej vedeckej konferencie (ŠVK 2022) v STREDU, 27. apríla 2022. ​

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

​06. 04. 2022 Vyhlásenie sekcií Študentskej vedeckej konferencie 2022

do 20. 04. 2022, 08:00 h

  • elektronická registrácia účastníka ŠVK cez https://lms.upjs.sk, kurz SVK2022

  • odovzdanie abstraktu pripravovaného príspevku do príslušnej sekcie ŠVK

​​do 25.04.2022, 08:00 h

  • odovzdanie súťažných prác v elektronickej verzii (pdf súbor) do príslušnej sekcie ŠVK

27.04.2022

08:00 h

  • otvorenie ŠVK v posluchárni SA1A1, Park Angelinum 9

  • otvorenie ŠVK v aule prof. Prasličku, RBA05, Šrobárova 2

08:30 h - 13:00 h

  • prezentácia súťažných prác v jednotlivých sekciách

17:00 h ​

  • vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien, aula prof. Prasličku, RBA05

17:30 h

  • ŠTRK – študentská recesistická konferencia, aula prof. Prasličku, RBA05

Detailnejšie informácie pre ročník 2022 nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty, pozornosť je treba obzvlášť venovať Harmonogramu ŠVK.


88 views
bottom of page