top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Účasť na Salzburg Erasmus+ BIP

Tento rok sa do Erasmus BIP mobility na UPJŠ zapojili traja študenti doktorandského štúdia - Mgr. Ondrej TOKARČÍK, Mgr. Štefan GÁBOR a Mgr. Daniela UJLAKIOVÁ spolu s doc. Jánom KAŇUKOM. Mobilita začala online formou v novembri 2022 a vyvrcholila prezenčnou intenzívnou zložkou v dňoch 19. 2. – 24. 2. 2023. Realizátorom mobility bola Katedra geoinformatiky na Paris Lodron University v Salzburgu (PLUS). Výučbu zastrešovali prof. Josef STROBL a Dr. Ainura NAZARKULOVA.

Hlavným zameraním tejto mobility je rozvoj nadnárodných a transdisciplinárnych vzťahov s ľuďmi z rôznych kútov sveta, spoznanie inovatívnych spôsobov učenia a vyučovania, online spolupráca, vzdelávanie založené na výskume a prístupy založené na výzvach, ktoré riešia najmä spoločenské otázky a problémy. Erasmus+ BIP poskytuje príležitosť osloviť zmiešané skupiny študentov v rámci všetkých stupňov štúdia a tiež tých, ktorí nemajú odvahu ísť do zahraničia sami na dlhšiu dobu.

Mobilita v Salzburgu sa zameriavala na využitie online zdieľania geografických dát a tvorbu mobilných GIS aplikácií. Súčasťou virtuálnej mobility bol celý rad online kurzov zahŕňajúcich videá, návody, webináre na Esri Academy, pomocou ktorých sme sa zoznámili a naučili pracovať s celým portfóliom nástrojov Esri.

Overland flood inspection - príklad aplikácie monitorovania záplavových udalostí

Vďaka týmto nástrojom bolo možné vytvoriť príbehové mapy (StoryMap), pomocou ktorých sme odprezentovali naše projekty a aplikácie, dokumentovali svoj pokrok a skúsenosti získavané počas celej mobility. Skombinovaním nástrojov pre zber dát (Survey123, QuickCapture), vizualizáciu a tvorbu aplikácií (StoryMaps, InstantApps, ExperienceBuilder) a analýzu (Dashboards) vznikli jedinečné príbehové mapy, ktoré približujú geoinformatiku, jej technológie a potenciál všetkým ľuďom.


Fotogaléria


218 views

Recent Posts

bottom of page