top of page
klub_ucitelov.jpg
Klub učiteľov geografie

 

Organizátori: Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Stela Csachová, PhD.

​​

  • Facebook

Plánované prednášky

2024

06. 02. 2024

RNDr. Martina Škodová, PhD.:  Virtuálna geografia

 

Mgr. Vendula Mašterová: Nejen mapové aplikace ve výuce geografie

 

RNDr. Alena Gessert, PhD.: Sopky a sopečná činnosť

2023

27. 10. 2023

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.:  Príprava a tlač vlastného 3D modelu krajiny pomocou 3D tlačiarne

 

Mgr. Marián Kulla, PhD.: Aktuálne trendy v poľnohospodárstve a priemysle Slovenska

 

Mgr. Loránt Pregi, PhD.: Vizualizácia O-D dát pomocou online mapovej aplikácie Flowmap.blue

 

 

 

 

17. 03. 2023  

Populačný vývoj Slovenska a jeho prognóza v 21. storočí - RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD.