klub_ucitelov.jpg
Klub učiteľov

 

Zodpovedná pracovníčka: RNDr. Stela Csachová, PhD.

​​

  • Facebook

Plánované prednášky

Pripravujeme webinár na tému "Územný plán obce - prečo o tom učiť na stredných školách"

2021

10. 11. 2021  webinár

Afganistan - aktuálna politická téma na hodine geografie - RNDr. Stela Csachová, PhD.

​30.03.2021  webinár

Ako vytvoriť mapu v geografii? Inštruktážne videá pre učiteľov a žiakov - Bc. Nikola Petrová, doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

19. 01. 2021 webinár

Predstavujeme nové metodiky z geografie pre stredné školy – Arabský polostrov - RNDr. Stela Csachová, PhD., RNDr. Alena Gessert, PhD.

2020

​27. 11. 2020 webinár

Politické hranice vo svete a sketchnoting - RNDr. Stela Csachová, PhD., Bc. Daniela Kidonová

05. 11. 2020 webinár

Prehliadka štyroch pologulí na jednom kontinente -  Mgr. Veronika Ondová

28. 10. 2020 webinár

Urbanizácia sveta - RNDr. Stela Csachová, PhD.,

22. 06. 2020 webinár

Plánovanie a realizácia turistického výletu na Slovensku ako námet na projekt pre žiakov počas prázdnin - Mgr. Veronika Ondová

09. 06. 2020 webinár

Učebné úlohy vo vyučovaní geografie - RNDr. Stela Csachová, PhD.,

29. 05. 2020 webinár

Vulkanizmus a zemetrasenia na Slovensku; Vybrané problémy Afriky (pirátstvo, premnožené kobylky, Moringa Oleifera) - RNDr. Imrich Sládek, PhD., Mgr. Veronika Ondová

28. 05. 2020 webinár

Prírodné katastrofy ako hrozba a riziko pre život človeka; Prírodné hrozby a riziká Austrálie - RNDr. Alena Gessert, PhD., Mgr. Veronika Ondová

26. 05. 2020 webinár

Európska únia a regionálna politika; Prírodné hrozby a riziká Austrálie - RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Veronika Ondová

15. 05. 2020 webinár

Hľadanie štatistických extrémov z databázy meteostaníc na Slovensku - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

14. 05. 2020 webinár

Vizualizácia vybraných meteorologických prvkov pomocou máp - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

12. 05. 2020 webinár

Vizualizácia vybraných meteorologických prvkov pomocou grafov - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

07. 05. 2020 webinár

Práca s meteostanicou – tvorba vlastnej databázy, základná analýza dát - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

06. 05. 2020 webinár

Tvorba vekovej pyramídy - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; Mgr. Veronika Ondová

04. 05. 2020 webinár

Riešenie spoločensky aktuálnych tém za podpory analýzy dát a ich kartografickej vizualizácie – nezamestnanosť Slovenska, volebná štatistika - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

30. 04. 2020 webinár

ArcGIS Online – kartogram, kartodiagram - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

27. 04. 2020 webinár

Úvod do predmetu „IvPVaM“ -časť geografia - Tvorba kartogramu pomocou Excelu - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

24. 04. 2020 webinár

Politická geografia v kinematografii - RNDr. Stela Csachová, PhD.,

20. 04. 2020 webinár

ArcGIS vo vyučovaní geografie - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

16. 04. 2020 webinár

Oceány a moria v politicko-geografických súvislostiach - RNDr. Stela Csachová, PhD.,

06. 04. 2020 webinár

Ako zostrojiť digitálnu mapu - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

02. 04. 2020 webinár

Stredná Ázia: Virtuálne prehliadky do svetových a slovenských múzeí - RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Veronika Ondová

01. 04. 2020 webinár

Ako možno obohatiť klasickú powerpointovú prezentáciu - RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Veronika Ondová

30. 03. 2020 webinár

Google formuláre a Google hangouts - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

26. 03. 2020 webinár

Google Earth v dištančnej výučbe geografie - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

25. 03. 2020 webinár

Čo možno hodnotiť v geografii? Nástroj Mapchart - RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Veronika Ondová

23. 03. 2020 webinár

Inšpirácie pre online vzdelávanie geografie -  RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Veronika Ondová

2019

2018

11. 12. 2019

Ako sa robia prognózy obyvateľstva? - RNDr. Janette Nestorová-Dická, PhD.

Vulkanizmus južného Talianska - Mgr. Imrich Sládek, PhD.

Maskat a Omán - doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

 

29. 10. 2019

Geoid, sféroid, mapová projekcia. Ako sa v tom nestratiť? - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

Uzbekistan – orientálny, sovietsky a súčasný - RNDr. Stela Csachová, PhD.

Skupinové vyučovanie v geografii - Mgr. Veronika Ondová

 

10. 5. 2019

Európska únia - RNDr. Stela Csachová, PhD.

Aktuálne trendy v poľnohospodárstve SR - RNDr. Marián Kulla, PhD.

Jaskyne a ich využitie v rámci školskej geografie  - doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

2017

9. 11. 2017

Vodohospodárske diela - RNDr. Dušan Barabas, CSc.

 

9. 6. 2017

Podpora projektových súťaží žiakov základných a stredných škôl na Ústave geografie - prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

GNSS pre život - doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

 

30. 3. 2017

Taxonómia učebných úloh vo vyučovaní geografie - RNDr. Stela Csachová, PhD.

Aktuálne trendy vo vývoji priemyslu Slovenska - RNDr. Marián Kulla, PhD.