top of page
DJI_0047-1_edited_edited_edited.jpg
prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.

jaroslav.hofierka@upjs.sk

+421-55-234-2458

ResearchGate.png
unnamed.jpg

VÝSKUMNÉ ZAMERANIE

  • Geografické informačné systémy

  • Geopriestorové modelovanie

  • Obnoviteľné zdroje energie

  • Mestské a územné informačné systémy

KONZULTAČNÉ HODINY

Pondelok: 10.30 - 12.30 alebo podľa dohody

RESEARCH INTERESTS

  • Geographic information systems

  • Geospatial modeling

  • Renewable energy resources

  • Municipal and territorial information systems

2880px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn

CONSULTATION

​Monday: 10.30 - 12.30 or by agreement

2880px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
bottom of page