top of page
Granulometrické a hydrologické laboratórium

Vedúci laboratória: RNDr. Alena GESSERT, PhD.

 

Technologické vybavenie

 

 • 1ks sitovací stroj FRITSH Analysette 3 na báze mechanickej separácie zŕn a prislúchajúce sitá

  • granulometrický výskum

 • 1 ks automatická meteorologická stanica Davis Vantage pro 2 (DAV-6153EU) s príslušenstvom 

  • stále meranie vybavená senzormi na meranie základných meteorologických veličín (teplota, vlhkosť a tlak vzduchu, množstvo zrážok, rýchlosť a smer vetra) a solárnej radiácie 

 • 2 ks automatická mobilná meteorologická stanica Davis Vantage pro 2 (DAV-6152EU) s príslušenstvom

  • meranie základných meteorologických veličín v teréne

 • 9 ks datalogger COMET Pt1000TGZ

  • meranie povrchovej teploty

 • 2 ks pyranometer EKO Instruments MS-60-SET-10MISO 9060:2018 Class B, Sub-category "Spectrally flat" (First class), analógový výstup, kábel s dĺžkou 10m, ISO 17025 certified calibration

  • meranie solárnej radiácie  

 • 1 ks albedometer EKO Instruments MS-60 Albedometer, ISO 9060:2018 Class B (First class), ISO 17025 certified calibration, skladá sa z dvoch pyranometrov MS-60 a špeciálnej sady (Albedokit), ktorej súčasťou je tyč, montážna doska, clona proti oslneniu a svorky

  • meranie albeda pomocou dvojice pyranometrov

 • 1 ks datalogger EasyLogALB pre pyranometre MS-60, SD karta, RS232, RS485 GSM/GPRS, ochrana IP65​​​

 • 1 ks senzor tepelného toku HFP01 s dataloggerom

 • 1 ks prietokové sondy Global Water FP 111

  • meranie prietoku na povrchových a podzemných vodných tokov in situ

 • pH elektróda s tepelným čidlom na meranie pH, teploty a konduktivity vody

  • základné fyzikálne parametre v povrchových a podzemných vodách

 • 1x banská závesná súprava Meopta

  • mapovanie jaskýň a iných typov podzemných priestorov

 • súbor náradia pre geologický a pedologický prieskum do hĺbky 7m

 • 1x automatická meteostanica WH 1070 s automatickým zapisovaním (inštalovaná v teréne)

  • meranie základných meteorologických prvkov ako teplota, zrážky, tlak a vlhkosť vzduchu

 • 1x dilatometer "TM 71"  (inštalovaný v teréne)

  • na meranie posunov na tektonických líniách, inštalovaný v jaskyni

 • 1x hĺbková sonda "MARS 4" (inštalovaná v teréne) + príslušný softvér

  • meranie teploty v hĺbky vody na na Thompsonovom priepade

 • 1 ks datalogger HOBO U20-001-01 s príslušným softvérom

  • meranie výšky vodnej hladiny

 • 1 ks datalogger HOBO U24-001 s príslušným softvérom

  • meranie konduktivity vody

 • 30 ks datalogger COMET R0110E s príslušným softvérom (časť inštalovaná v teréne)

  • meranie teploty vzduchu

 • 1 ks pôdny penetrometer a 1 ks pôdny vzorkovač

 • 1 ks analytická váha KERN, ABT 100-5NM

  • presné váhy s presnosťou na 0,00001 g​

 • 1 ks sušička ARGOLAB, TFC 120 Plus

  • sušenie horninových vzoriek na ďalšiu analýzu

 • 1 ks multimeter – Multi 3630 IDS SETG, 2FD57G

  • meranie parametrov vody priamo v teréne, a to pH, konduktivitu, teplotu a kyslík

 • 1 ks AQUAMETER AM-200 s dataloggerom AQUALOGGER 2000  a sondou 2000/5000-FSCEIN 

  • prístroj na detekovanie fluoresceínu rozpusteného vo vode a slúži na zisťovanie povodia podzemných vodných tokov resp. zberných oblastí vodných tokov

 • 1 ks ​METEOSTANICA T105

  • meranie základných meteorologických prvkov v teréne

 • 1 ks ​SCHMIDTOVO KLADIVO – 6015/20

  • meranie odolnosti hornín priamo v teréne

 • 1 ks merač na CO2 so sondou Vaisala-2937/21

  • prenosné zariadenie umožňujúce merať hodnoty in situ

 • 1 ks Jankov vápnomer

 • 2ks zrážkomer ECRN-100 high resolution

 • 6 ks univerzálny datalogger ZL6

  • datalogger je možné pripojiť k zrážkomerom alebo iným dataloggerom pôdnej vlhkosti a konduktivity

 • 2 ks prenosný konduktometer Hanna Combo pH&EC HI98129

  • datalogger umožňuje merať teplotu, pH a elektrokonduktivitu vo vode

 • 1 ks Hätrlov prístroj Allit-775/21 na orientačné stanovenie CO2 v podzemných vodách

 • 3 ks akustický kvapkomer Goodsell Systems na meranie intenzity skvapovej vody

Kalibračné roztoky:

 • roztok na meranie elektrickej konduktivity – Conductanal CON 1413

 • kalibračný tlmivý roztok na meranie pH – phanal ph07b

Titrimetrické sady:

 • MColortest™ 111107 oxygen test – HC568808

 • 3x MQuant ® 111109 alkalinity test (3x) – HC992447

 • 2x mcolortest ™ 117179 carbon dioxide test – HC877486

Analytická váha KERN, ABT 100-5NM

Analytická váha KERN, ABT 100-5NM

Sušička ARGOLAB, TFC 120 Plus

Sušička ARGOLAB, TFC 120 Plus

Multimeter – Multi 3630 IDS SETG, 2FD57G

Multimeter – Multi 3630 IDS SETG, 2FD57G

AQUAMETER AM-200 s dataloggerom AQUALOGGER 2000 a sondou 2000/5000-FSCEIN

AQUAMETER AM-200 s dataloggerom AQUALOGGER 2000 a sondou 2000/5000-FSCEIN

METEOSTANICA T105

METEOSTANICA T105

SCHMIDTOVO KLADIVO – 6015/20

SCHMIDTOVO KLADIVO – 6015/20

Merač CO2 so sondou

Merač CO2 so sondou

Jankov vápnomer

Jankov vápnomer

Zrážkomer ECRN-100

Zrážkomer ECRN-100

Univerzálny datalogger ZL6

Univerzálny datalogger ZL6

Konduktometer Hanna Combo

Konduktometer Hanna Combo

Härtlov prístroj

Härtlov prístroj

Akustický kvapkomer

Akustický kvapkomer

bottom of page