top of page
DJI_0047-1_edited_edited_edited.jpg
RNDr. Janetta NESTOROVÁ-DICKÁ, PhD.

janetta.dicka@upjs.sk

+421-55-234-2255

ResearchGate.png
janette.jpg

VÝSKUMNÉ ZAMERANIE

  • Priestorová dynamika urbánneho

      a rurálneho prostredia​

  • Populačný vývoj

  • Populačné prognózovanie

  • Pokročilé štatistické analýzy

KONZULTAČNÉ HODINY

Pondelok: 12.30 - 13.30

​Štvrtok: 11.00 - 12.00

RESEARCH INTERESTS

  • Spatial Dynamics of Urban and Rural Environment

  • Population Development

  • Population Forecasting

  • Advanced Statistical Analysis

2880px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn

CONSULTATION

Monday: 12.30 - 13.30

​Thursday: 11.00 - 12.00

2880px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
bottom of page