top of page
shutterstock_1180054603.jpg
Erasmus + informácie pre študentov

 

Zahraniční študenti môžu využiť skvelú príležitosť študovať na Ústave geografie v rámci programu Erasmus + financovaného EÚ. Všetci študenti sú vítaní a odporúčame im kontaktovať koordinátora katedry: Mgr. Katarína Onačillová, PhD.

Bližšie informácie nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty.

Zoznam predmetov pre zahraničných študentov, ktoré sa môžu vyučovať v angličtine
Winter semester
Abbreviation
Course name
ECTS
Range
Semester
Department
UGE/GIS/15
Geographic Information Systems
6
2L+2P
winter
Geoinformatics
UGE/PAM1/21
Spatial analyses and modelling
6
2L+2P
winter
Geoinformatics
UGE/BLS/21
Unmanned Aerial Vehicles
4
1L+2P
winter
Geoinformatics
UGE/ LHS/21
Aerial laser and hyperspectral scanning
5
1L+2P
winter
Geoinformatics
UGE/ZPRO/21
Basics of programming (Python)
4
1L+3P
winter
Geoinformatics
UGE/LOS/18
Linux and open source GIS
3
2P
winter
Geoinformatics
UGE/PHR/11
Natural hazards and risks
4
2L+1P
winter
Physical Geography
UGE/FGV/21
Methods of physical geographical research
3
3P
winter
Physical Geography
UGE/HGS1/21
Human Geography of Slovakia
5
2L+1P
winter
Human and Regional Geography
Summer semester
Abbreviation
Course name
ECTS
Range
Semester
Department
UGE/ISU/21
Information systems on territory
5
1L+2P
summer
Geoinformatics
UGE/ZDPZ/21
Basics of remote sensing of the Earth
6
2L+2P
summer
Geoinformatics
UGE/MZGD/21
Geospatial data collection methods
6
2L+2P
summer
Geoinformatics
UGE/GNS/15
Global Navigation Satellite Systems
5
2L+2P
summer
Geoinformatics
UGE/FGS1/21
Physical Geography of Slovakia
5
2L+1P
summer
Physical Geography
UGE/ZKAR/21
Basics of Karstology and Speleology
3
1L+1P
summer
Physical Geography
UGE/GMP/21
Geomorphological mapping
3
2P
summer
Physical Geography
UGE/EXF/21
Physical Geography Excursion
3
6dP
summer
Physical Geography
UGE/MLK/21
Migration and human capital
3
1L + 1P
summer
Human and Regional Geography
UGE/HGV/21
Methods of human geographical research
3
3P
summer
Human and Regional Geography
UGE/EXH/21
Human Geography Excursion
3
6dP
summer
Human and Regional Geography
UGE/ZEX1/21
International Excursion 1
4
10dP
summer
Human and Regional Geography

Pri výbere kurzov si prosím skontrolujte sylabus: Erasmus sylaby predmetov

bottom of page