stiahnuť (1).png
Konferencia Danišovce 2021
Danisovce2021_obeznik1a.tiff

9. Medzinárodné geografické
kolokvium Danišovce 2021

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Vážení účastníci a záujemcovia o účasť na konferencii
v Danišovciach,

Organizačný výbor konferencie je pripravený spraviť všetko preto, aby sa konferencia uskutočnila v čo najväčšej miere prezenčne. Režim, v ktorom bude organizovaná, budeme musieť prispôsobiť aktuálnej epidemickej situácii v okrese Spišská Nová Ves. Vzhľadom na súčasný vývoj nemožno predpokladať, že konferenciu bude možné podľa Covid automatu platného na Slovensku realizovať v režime "základ".

 

Vopred preto chceme upozorniť, že je potrebné počítať s tým, že prístup na prezenčnú formu konferencie budú mať len ľudia v režime OTP (očkovaní, testovaní, alebo po prekonaní Covidu), prípadne len kompletne zaočkovaní v zmysle platného Covid automatu na Slovensku (vysvetlenie režimov "základ", "OTP"
a "kompletne zaočkovaný" viď na str. 5 a opatrenia podľa režimov a stupňa rizika viď od str. 6). Pre registrovaných účastníkov, ktorí uvedené podmienky nesplnia, alebo sa z iných dôvodov nebudú môcť konferencie zúčastniť prezenčne, bude zabezpečená možnosť online účasti. Okrem samotnej konferencie je potrebné počítať aj s obmedzeniami ubytovania.

V prípade výnimočne nepriaznivej situácie a nemožnosti realizácie konferencie v aspoň čiastočne prezenčnej forme sa celá konferencia prenesie do online priestoru a registrovaným účastníkom bude vrátená časť vložného, ktorá mala pokrývať náklady na prezenčnú realizáciu (najmä prenájom priestorov, spoločenský večer, občerstvenie, a pod.).

Upozorňujeme, že termíny registrácie platia tak, ako sú uvedené v obežníku. V prípade nutnosti, môžeme individuálne maximálne o niekoľko dní termín posunúť, o takejto požiadavke je však potrebné najneskôr do 19. 9. dať organizátorom avízo. 

Tak ako počas predošlých ročníkov, v prípade potreby môžeme zabezpečiť odvoz zo stanice v Spišskej Novej Vsi do Danišoviec (a späť). V prípade záujmu je potrebné v primeranom predstihu (ideálne do 18. 10.) kontaktovať organizátorov a uviesť čas príchodu, resp. spoj a počet osôb.

Tešíme sa na Vašu účasť