top of page
shutterstock_1276358044.jpg
Študijné materiály

free-pdf-icon-2616-thumb.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png

Učebnice


GESSERT, A.,  SLÁDEK, I., ŠUPINSKÝ, J., NESTOROVÁ-DICKÁ, J., SERBIN, R., STRAKOVÁ, V., KELEMENOVÁ, J., VASIĽÁK, M. 2022. O jaskyniach a krase pre každého – vybrané kapitoly. Vysokoškolská učebnica, 

ŠafárikPress, Košice, 108 s. 

SEDLÁK, V., 2019. Globálne navigačné satelitné systémy pre geoinformatiku. Vysokoškolská učebnica, ŠafárikPress, Košice, 170 s. 


BUCHER, S., 2017. Súčasné strategické dokumenty v Slovenskej republike. Vysokoškolská učebnica. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 118 s. 


HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M., 2014. Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica. Košice
(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 194 s. 


 
Skriptá

 

CHERLINKA, V. 2023. Geospatial analysis in R. (nerecenzované učebné materiály, pre-prints) UPJŠ. Zverejnené na webe 31.8.2023.

CHERLINKA, V., GALLAY, M. 2023. Developing the map of carbons sequestration by the different scenarios of land management. Methodical recommendations. Nerecenzované učebné texty (pre-print). UPJŠ v Košiciach, 75 p. Zverejnené na webe 31.8.2023.


BÓNOVÁ, K., 2017. Základy geológie pre geografov. Vysokoškolské učebné texty. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 124 s. 


SEDLÁK, V., 2017. Globálne navigačné satelitné systémy. Vysokoškolské učebné texty. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 157 s. 


GALLAY, M., 2015. Digitálne modelovanie reliéfu v open-source GIS. Vysokoškolské učebné texty. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 118 s. 


KAŇUK, J., 2015. Priestorové analýzy a modelovanie. Vysokoškolské učebné texty. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 114 s. 


BARABAS, D., PETRVALSKÁ, A., 2009. Vybrané kapitoly z biogeografie pre geografov. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 80 s. 

bottom of page