Meeting Room
Štruktúra nášho Ústavu

unnamed_edited.jpg

riaditeľ Ústavu geografie

bonova-katarina.jpg
kulla.jpg
fuj_ta_to_jaky_cudak.jpg

zástupkyňa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

zástupca pre pedagogickú činnosť

tajomník, vedúci oddelenia humánnej a regionálnej geografie

kanuk (1).jpg
DSCN3174.JPG

vedúci oddelenia geoinformatiky

vedúca oddelenia fyzickej geografie

doc.Gallay.jpg

prodekan fakulty
pre vonkajšie vzťahy

144784438_955446301655580_80298543174619
Mgr. Simona JUHÁROVÁ

vedúca administratívna pracovníčka

tkacikova.png
Katarína TKÁČIKOVÁ

pomocné administratívne činnosti

Oddelenie fyzickej geografie

Vedúca akademického pracoviska ústavu
RNDr. Alena GESSERT, PhD.


Docenti
doc. Ing. Katarína BÓNOVÁ, PhD.
    

Odborní asistenti
RNDr. Dušan BARABAS, CSc.
RNDr. Alena GESSERT, PhD.


Vedeckí pracovníci
Mgr. Imrich SLÁDEK, PhD.

Mgr. Jozef ŠUPINSKÝ, PhD.
 

Doktorandi

Ing. Ján BÓNA

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie

Vedúci akademického pracoviska ústavu
doc. Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.

 

Docenti

doc. Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.


Odborní asistenti
RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.
Mgr. Marián KULLA, PhD.
RNDr. Janetta NESTOROVÁ-DICKÁ, PhD.

 

Vedeckí pracovníci

Mgr. Loránt PREGI, PhD.


Doktorandi
Mgr.
Štefan GÁBOR

Odborní zamestnanci
Mgr. Veronika ONDOVÁ

Oddelenie geoinformatiky

Vedúci akademického pracoviska ústavu
doc. RNDr. Ján KA
ŇUK, PhD.

Profesori

prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.

Docenti

doc. Mgr. Michal GALLAY, PhD.

doc. RNDr. Ján KAŇUK, PhD.

 

Vedeckí pracovníci

Mgr. Katarína ONAČILLOVÁ, PhD.

Mgr. Ján ŠAŠAK, PhD.


Doktorandi

Mgr. Štefan KOLEČANSKÝ

Mgr. Jozef BOGĽARSKÝ

Mgr. Michaela NOVÁKOVÁ

Mgr. Daniela LAUBERTOVÁ

Mgr. Ondrej TOKARČÍK

Mgr. Patrícia GUROVÁ

Mgr. Daniela UJLAKIOVÁ