top of page
agras_Tokaj.tif
Čomu sa venujeme?

 

Ústav geografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je etablovaným centrom v oblasti geopriestorových vied, diaľkového prieskumu Zeme a ich aplikácií. Zameriavame sa na výučbu GIS špecialistov, GIS analytikov a učiteľov geografie pre základné a stredné školy.

Oblasti nášho výskumu:

 

 • Geopriestorové modelovanie v GIS softvéroch s otvoreným kódom, ako napr. modelovanie slnečného žiarenia, povrchovej
  teploty, pôdnej erózie a povrchového odtoku vody​

 • Zber geopriestorových údajov z bezpilotných leteckých (UAV) nosičov pomocou laserového skenovania
  a multispektrálneho, hyprespektrálneho a termálneho snímania

 • Laserové skenovanie jaskýň

 • Paleogeografia, proveniencia sedimentov, geomorfológia

 • Obnoviteľné zdroje energie

 • Dynamika populácie a migrácia

 • 3D geopriestororvá vizualizácia a interakcia údajov

Obrázok2.png
KE_3D_v2.tiff
Obrázok1.png
thumbnail_image (1).png

Data acquired using UAV DJI Agras T30 with airborne laser scanner Riegl VUX-1

Obrázok3.png
Novotny_pregi_fulltext.bmp
thumbnail_image.png

Data acquired using UAV DJI Agras T30 with airborne laser scanner Riegl VUX-1

bottom of page